İş Geliştirme

Kurumların iş geliştirme ve işletme performansını artırma konusunda başarısız olmalarına sebep olan en önemli etkenlerden birisi; iş geliştirmeye yönelik organize olma konusunda eksiklikleridir. Güncel fikirlerin araştırılmaması ve projelendirilmemesi, araştırma ve geliştirmeye kapalı tutum ve davranışlar işletmelerin gelişmesinin önündeki bazı engellerdir. Yeni iş geliştirme süreci, aslında bir nevi risk süreci olup, konu ile ilgili bir risk sermayesinin de ayrılmasını gerektirir. Bazı durumlarda onlarca, hatta yüzlerce öneriden sadece bir tanesi sizi başarıya taşıyacak iş fikri olabilir. Yeni iş geliştirme süreçleri kurum için değer yaratan ve pahalı süreçlerdir. Bugün bildiğimiz bir çok büyük kuruluş varlıklarının devamını ve rekabet gücünü tamamen bu süreçlere borçludurlar. Yapılan araştırmalar, en yüksek başarısızlık oranının süreçlerdeki temel belirsizliklerden kaynaklandığını ortaya çıkarmıştır. Risklerin yönetimi ve değerlendirilmesindeki yetersizlikler, önemli sayılabilecek zararlara, daha önemlisi hayal kırıklıklarına sebep olabilecektir. Bu nedenle yeni iş fikirlerinin değerlendirilmesi aşamasında önerilerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi sürecinde kuruluşlara en doğru yöntemin seçimi ile uygulamaya konulması için profesyonel destek vermekteyiz. Bu destek aşamasında aşağıdaki tekniklerden de yararlanmaktadır.


- Sektör analizleri
- Proje ve Fizibilite Çalışmaları
- Franchising
- Joint-Ventura
- Benchmarking
- Performans kıyaslamaları ve performans göstergelerinin belirlenmesi,
- Performans ve maliyet ölçüm sistemlerinin kurulması,
- Grup içi transfer fiyatlama yöntemlerinin belirlenmesi,
- Sürecin yeniden tasarlanması ve uygulanması,
- Dış kaynak kullanımı ve satın alma stratejilerinin belirlenmesi