Halka Arz Danışmanlığı

Şirketler, halka açılma öncesinde, sırasında ve sonrasında; alternatif finansman kaynaklarını değerlendirmek, değerleme, finansal tabloların denetimi, yatırımcı ilişkileri raporlaması, tanıtım ve reklam gibi çalışmaları yapmak ve SPK ve İMKB incelemelerinde ortaya çıkan eksiklikleri gidermek ve sorunları çözmek durumundadır.

 

Halka Arz Sürecinin Yönetilmesi

Halka Arz Öncesi

Halka Arz Süreci

Halka Arz Sonrası

 • Halka Arza Hazırlık ve Ön İnceleme Çalışmaları
 • Yeniden Yapılanma
 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • İş Planının Oluşturulması
 • Faaliyet Dışı Aktiflerin Satışına Destek Olunması
 • Ön Değerleme Çalışması
 • Vergi Danışmanlığı
 • İç Denetim ve Check-Up
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş
 • İç Kontrol Hizmetleri
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Risk Yönetimine Geçiş
 • SPK ve İMKB ile İlişkilerin Yönetimi
 • Aracı Kurum Seçimi
 • Hukuk Danışmanlığı
 • Tanıtım Faaliyetlerini Yönlendirme
 • Yatırım İlişkileri Bölümünün Kurulması
 • Bağımsız Denetim Çalışmaları
 • Yatırımcı İlişkileri Yönetimi
 • Finansal Raporlama Çalışmaları
 • Kurumsal Yönetim İlkelerinin

Yukarıda yer verdiğimiz halka arz konusundaki danışmanlık faaliyetimiz, hiçbir şekilde Sermaye Piyasası Kanunu ile Aracı Kurumlara ve Yetki Belgesine sahip Yatırım Bankalarına verilmiş olan Halka Arz Aracılık Danışmanlığı ve benzeri faaliyetleri kapsamamaktadır.